Nowości na dachu naszego biurowca

W codziennej pracy, projektując dla naszych Klientów, staramy się być liderami innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań. Żeby nie spełniło się stare porzekadło, że „szewc bez butów chodzi”, gdy tylko jest to możliwe, wprowadzamy rozwiązania ekologiczne także wewnątrz firmy, dla pracowników i biura.

Dzięki finansowaniu, pozyskanemu z Urzędu m.st. Warszawy na realizację projektów wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej, kilka tygodni temu na dachu naszego biurowca przy ul. Połczyńskiej zamontowaliśmy 37 paneli fotowoltaicznych. Cała instalacja ma moc 16,65 kW. Mamy nadzieję, że dzięki niej będziemy stopniowo zmniejszać nasz ślad środowiskowy.