SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Obiekt: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie bud. 32 

Adres obiektu: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Inwestor: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zleceniodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Realizacja: lipiec 2016 - grudzień 2016

Zakres: zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi.