UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Obiekt: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Adres obiektu: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Inwestor: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Zleceniodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Realizacja: listopad 2016 - grudzień 2016

Zakres: budowa zespołów wentylacyjnych dla Sali operowej, Sali kameralnej oraz Sali audytoryjno - kinowej.