SZPITAL KLINICZNY IM.PROF.W.ORŁOWSKIEGO

Obiekt: Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

Adres obiektu: ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W.Orłowskiego w Warszawie

Zleceniodawca:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W.Orłowskiego w Warszawie

Realizacja: lipiec 2017 - październik 2017

Zakres: wykonanie centralnej instalacji gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprężone powietrze, próżnia) z posadowieniem zbiornika ciekłego tlenu.