GŁÓWNY URZĄD MIAR

Obiekt: Główny Urząd Miar w Warszawie

Adres obiektu: ul. Elektoralna 2, 00-001 Warszawa

Inwestor: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar w Warszawie

Zleceniodawca: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar w Warszawie

Realizacja: sierpień 2015 - listopad 2015

Zakres: budowa instalacji klimatyzacyjnej z demontażem istniejących starych urządzeń.