LESS MESS STORAGE

Obiekt: Less Mess Storage

Adres obiektu: ul. Kosmatki 2, 03-982 Warszawa; ul. Batalionów Chłopskich 114B, 05-082 Blizne Łaszczyńskie; ul. Pełczyńska 19, 51-180 Wrocław

Inwestor: LMS Developments Sp.z.o.o.

Zleceniodawca: Agmet Sp.z.o.o.

Realizacja: październik 2016 - kwiecień 2018

Zakres: wykonanie instalacji CT, podposadzkowej sanitarnej , hydrantowej wewnętrznej, wodociągowej wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej.