THE TIDES

Obiekt: THE TIDES

Adres obiektu: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa

Inwestor: The Tides Property Group S.A. Sp.k.

Zleceniodawca: AGMET Sp.z.o.o.

Realizacja: kwiecień 2015- marzec 2016r.

Zakres: wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, grzewczej, wody lodowej, wod-kan.