Kariera

Nasza firma działa głównie w branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej. Oferujemy projektowanie, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie oraz obsługę serwisową (gwarancyjną i pogwarancyjną) instalacji sanitarnych. Dołącz do nas! Obecnie do naszego biura w Warszawie poszukujemy:

 

Kierownik budowy HVAC/ Samodzielny Inżynier budowy

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • Nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót
 • Koordynacja prac na budowie
 • Sporządzanie i analiza budżetu, harmonogramu oraz postępu wykonywanych prac
 • Sporządzanie kalkulacji kosztowych Analiza dokumentacji technicznej
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Wymagania :

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na budowie
 • Ukończone studia wyższe kierunkowe
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Znajomość AUTOCAD, NORMA
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie sieci i inst. Sanitarnych
 • Umiejętność skoordynowania zespołu
 • Samodzielność, efektywność i nastawienie na realizację celów
 • Komunikatywność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

Oferujemy :

 • Stabilne warunki zatrudnienia w młodym zespole
 • Dużą samodzielność planowania pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą.
Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL  wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Konserwator obiektu

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych na instalacji wodno-kanalizacyjnej i armaturze sanitarnej,
 • wykonywanie prac rzemieślniczych, drobnych prac ogólnobudowlanych, gospodarczych.
 • Samodzielne diagnozowanie bieżących awarii oraz ich usuwanie

Wymagania:

 • wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • znajomości komputera, w tym pakietu MS Office
 • uprawnienia energetycznych SEP E Gr.1 do 1 kV
 • umiejętności tzw. „złotej rączki”

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.
Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Asystent Inżyniera HVAC

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • pomoc w pracach rozliczeń podwykonawców,
 • wykonanie innych prac zleconych przez kierownictwo Firmy,
 • kompletowanie dokumentacji,
 • pomoc przy projektowaniu HVAC

Wymagania:

 • studenci ostatniego roku studiów branżowych lub absolwenci

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość sprawdzenia się w praktycznym działaniu
 • przemiłą atmosferę i wyborną kawę

Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL  wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

INŻYNIER BUDOWY HVAC

Opis stanowiska:

 • wykonywanie projektów instalacji sanitarnych;
 • inwentaryzowanie obiektów będących tematem projektu, prowadzenie uzgodnień z Inwestorem;
 • reprezentowanie firmy w naradach koordynacyjnych aktualnie projektowanych przedsięwzięć;
 • fachowe doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów;
 • opracowywanie rozwiązań technicznych dla klientów.
 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty budowlane
 • koordynacja pracy serwisu i kontrola sprzętu
 • składanie i weryfikacja zamówień
 • realizacja zamówień, nadzorowanie dostaw
 • kontrola zgodności dostaw z zamówieniami i dokumentami dostaw, kontrola cen (rabaty)

Wymagania:

 • minimum 1 rok doświadczenia na budowie
 • prawo jazdy kat.B.
 • znajomość AUTOCAD, NORMA
 • mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie sieci i inst. sanitarnych
 • samodzielność , komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • dyspozycyjność, rzetelność i uczciwość
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wpływ na planowanie czasu pracy, wysoką samodzielność
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.
Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL  wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Specjalista ds. ofertowania HVAC

Obowiązki:

 • Opracowywanie ofert i kosztorysów w zakresie instalacji chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji
 • Analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Analiza dokumentacji przetargowej i projektowej,
 • Sporządzanie przedmiarów
 • Wycena projektów na podstawie przedmiarów i dokumentacji
 • Kompletowanie, weryfikacja i sporządzanie ofert dokumentacji przetargowych
 • Udział w przygotowywaniu ofert cenowych

Wymagania:

 • Min. 2 lata doświadczenia przy ofertowaniu robót sanitarnych
 • Znajomość Pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel’a,
 • Mile widziana znajomość programu NORMA

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w młodym zespole
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.
Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL  wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

SERWISANT/ MONTER HVAC

Opis stanowiska:

 • Samodzielny serwis urządzeń chłodniczych
 • Samodzielne diagnozowanie awarii oraz ich usuwanie
 • Montaż i uruchomienie nowych urządzeń
 • Serwisy i konserwacja maszyn

Wymagania:

 • Min. 2 letnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych
 • Mile widziane wykształcenie techniczne
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania awarii oraz ich usuwania
 • Umiejętność obsługi sterowników i automatyki
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w młodym zespole
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.
Aplikację prosimy wysyłać na adres: BIURO@GRUPAKDM.PL  wraz z oczekiwaniami finansowymi NETTO.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
"Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę dla KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 na:
- przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby,
- udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia."

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest KDM Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz po wyrażeniu zgody podmiotom z grupy KDM do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.