OUTLET CENTER BIAŁYSTOK

Obiekt: Outlet Center Białystok

Adres obiektu: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B, 15-690 Białystok

Inwestor: Outlet Center XVIII Retail Management S.A.

Zleceniodawca: Agmet Sp.z.o.o., Outlet Center XVIII Retail Management S.A.

Realizacja: październik 2014 - czerwiec 2017

Zakres: wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, wody technologicznej z węzłem tech., CO, CT, wod-kan, kanalizacji deszczowej.