UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ

Obiekt: Uzdrowisko Konstancin Zdrój

Adres obiektu: ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin Jeziorna

Inwestor: Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Uzdrowiskowy

Zleceniodawca: GLIF Sp.z.o.o.

Realizacja: listopad 2015 - maj 2017

Zakres: wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz instalacji chłodniczej do central wentylacyjnych w ramach prac związanych z modernizacją i rozbudową Szpitala rehabilitacji neurologicznej oraz budową oddziału rehabilitacji kardiologicznej.