IKEA TARGÓWEK

Obiekt: IKEA TARGÓWEK

Adres obiektu: ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa

Inwestor: IKEA RETAIL Sp.z o.o.

Zleceniodawca: IKEA RETAIL Sp.z o.o.

Realizacja: czerwiec 2018 - listopad 2019

Zakres: kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, ciepła technologicznego i wody lodowej