Letnie praktyki w GRUPIE KDM

W lipcu nasza firma powiększyła skład o 4 nowych praktykantów - studentów 3 roku, którzy na co dzień studiują inżynierię środowiska lub budownictwo w dwóch stołecznych uczelniach - w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.
Po powitaniu w biurze i krótkim wprowadzeniu, które przygotowała Katarzyna Żukowska, nasi praktykanci ruszyli w teren i do przydzielonych im zadań.
Mamy nadzieję, że najbliższe tygodnie będą dla nich rozwijające i inspirujące!