Podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego w szpitalu powiatowym w Opocznie

W ramach umowy powierzono nam m.in. przebudowę i modernizację pomieszczeń w głównym budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, remonty w kilku szpitalnych budynkach czy zagospodarowanie terenu na tyłach szpitala.
Ta największa w historii opoczyńskiego powiatu inwestycja opiewa na 28,5 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy na jesień b.r. a ich zakończenie powinno odbyć się w grudniu przyszłego roku.
O szczegółach nowego projektu Grupa KDM opowiadał podczas briefingu prasowego Dominik Działak. Cały artykuł można przeczytać tu: https://radioplus.com.pl/region/71215-rusza-ogromna-inwestycja-w-opoczy….