Zmiana adresu wszystkich spółek GRUPY KDM

Informujemy, że od 1 maja 2020 r., zgodnie z uchwałą Wspólników Spółek z GRUPY KDM wszystkie podmioty z grupy, tj. GRUPA KDM Sp.z o .o., GRUPA KDM Sp.z o.o Sp.k., KDM Nieruchomosci Sp.z o.o. zmieniają adres, siedzibę i dane rejestrowe.

Obecnie wyżej wymienione spółki i ich biura mieszczą się w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 53, kod pocztowy 01-336.

Uprzejmie prosimy o używanie nowego adresu korespondencyjnego oraz rejestrowego GRUPY KDM, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przygotowywania dokumentacji itp. o kontakt z naszym biurem: biuro@grupakdm.pl