KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Obiekt:  Klinika stomatologiczna

Adres obiektu: ul. Powązkowska 44, 01-797 Warszawa

Inwestor:  Uszyńscy Dental Clinic

Zleceniodawca: P.P.U.H. GLIF

Realizacja: czerwiec 2018 - wrzesień 2019

Zakres: wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych: wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja